Mateřská škola Tyršův sad 3 BřeclavLOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ

Probíhá v MŠ v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Logopedické chvilky probíhají v každé třídě.   V MŠ pracují logopedické asistentky, které zajišťují logopedickou prevenci – vedoucí učitelka Bc. Veronika Drexler         a učitelka Mgr. Lenka Chlupová.

 

 Logopedickou péčí v MŠ se zaměřujeme na:

- podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším   školním věku

- prevenci vzniku poruch řeči

- prevenci vzniku čtenářských obtíží

 

Skupinová intervence pro děti

Dětem hravou a zábavnou formou, umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost.

V rámci skupinové intervence rozvíjíme:

-  zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci

 - prostorovou a časoprostorovou orientaci

- rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu

 - hygienu mluvidel, sociální dovednosti, slovní zásobu

- dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení  

Cílem je náprava komunikativních dovedností, tempo řeči, slovní pohotovost, plynulost řeči, celkový mluvní projev.


Nácvik správného dýchání


Cílem dechových cvičení je prohloubení správného vdechu a výdechu při mluvení. Dechová cvičení, stejně jako artikulační, by se mělo provádět formou hry.

Nesprávné dýchání se u dětí projevuje nejen při mluvení, ale má vliv na vývoj hrudního koše, držení těla

a zásobování kyslíkem všech orgánů.

Nádech - při nádechu je potřeba sedět, ležet nebo stát v klidu. Nadechnout se nosem tak, aby se nezvedala ramena.

Výdech - při výdechu je důležité, aby byla výdechová fáze co nejpomalejší.

 

 

 

Artikulační cvičení:


sova houká - húúúúú

auto troubí - túúúúú

bolí nás prst - aúúúú

husa syčí - sssssss

vlak dělá - šššššššš

moucha, vosa bzučí - bzzzzzzz

voláme do lesa - halóóóó

koza mečí - mééééééééé

ovce bečí – bééééééé

kráva bučí - búúúúúúúú

divíme se - jéééééé
 

Několik slov na jeden výdech, formou krátké říkanky:

Haló haló, co se stalo Hele hele, malé tele

 

Usměrňování výdechového proudu:

hra na kopanou - foukáme do malých míčků

do peříčka, do vaty

foukáme na zmrzlé ruce

sfoukneme odkvetlou pampelišku

foukámé na svíčku, aby oheň plápolal

foukáme do bublifuku - pomalu děláme jednu velkou bublinu

 

Hry s hlasem:

při výdech se divíme - jéééé, jóóó

napodobujeme jak bručí starý medvěd, medvědice, medvídě

jakým hlasem muvil v pohádce "O kůzlátkách" vlk, koza, kůzlata

 

Cvičení pro jazyk:

Při cvičení jazyka se nesmí hýbat čelistí!!!!! Učíme se pohybovat pouze jazykem.

Jezdí autíčko - vyplázneme jazyk, špičkou jazyka olizujeme dokola na obě strany

Houpačka - špičkou jazyka olizujeme spodní ret doprava a doleva, jazýček se musí dostat po spodním rtu                 z jednoho koutku do druhého

Stěrače stírají - špičkou jazyka olizujeme horní ret doprava a doleva, jazýček se musí dostat po horním rtu                      z jednoho koutku do druhého

Bouličky - pusinka je zavřená, jazyk tlačí do tváří, střídavě doprava a doleva

Opička - pusinka je zavřená, jazyk tlačí do spodního rtu, do prostoru mezi zuby a ret. Totéž lze cvičit i s horním rtem.

Malíř - jazyk směřuje na horní patro, na horním patře provádí pohyb dopředu a dozadu. Jako když malíř natírá strop.

Čertík - jazýček zvedneme k horním zubům a hornímu patru. Kmitáme jazýčkem v rychlejším tempu dopředu a dozadu (blllll).

Koníček - přisajeme jazyk na horní patro, pak jej spustíme dolů, ozve se klapavý zvuk

Voják - pusinka otevřená, jazýček se postaví za horní zuby, šipička se opírá o přední zuby nebo horní patro těsně za zuby. Jazyk musí být narovnaný (jako voják v pozoru).

 

Cvičení pro rty a tváře:

Pošleme pusinku - rty se našpulí a tlakem se vytvoří "mlaskavý zvuk"

„Rozcvička“ - vyslovujeme samohlásky, při jejich vyslovení se snažíme co nejvíce pohybovat rty

ááá - ústa jsou hodně otevřená

ééé - rty tvoří široký úsměv

ííí - rty tvoří široký úsměv, u kterého ceníme zuby

óóó - rty jsou našpulené, mají tvar kroužku

úúú - rty jsou našpulené, mají tvar komínku

Bublina - tváře nafoukneme tak, aby byly obě zakulacené. Nafouknutí lze střídat. Nafukujeme střídavě pravou

 a levou tvář.

Koníček frká - rty jsou volně u sebe, výdechem je rozechvějeme.

Zoubky se" kousnou do rtu" - nastavíme horní ret tak, jako když se vyslovuje hláska "V". Totéž zkoušíme obráceně. Spodní zuby se snaží lehce "kousnout" do horního rtu.

 

Využíváme odbornou literaturu, materiály, pracovních listy, interaktivní tabuli, případně logo koutku.

 

 

Datum: 3.2.2020

Vypracovala: Bc. Drexler Veronika

 

Vyhledávání

Kalendář akcí MŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy