Kritéria přijetí dětí do MŠ na školní rok 2020/21

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

3. Podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce potvrzením lékaře. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

4. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. Při shodném bodovém ohodnocení a datu narození, rozhoduje abecední pořadí dětí.

5. Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku a patří do spádového obvodu a dítě, které k 31.8.2020 dovršilo 4 roky a patří do spádového obvodu školy, dítě, které k 31.8.2020 dovršilo 3 roky a patří do spádového obvodu školy.

 

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 4 roky

2

Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte, který je narozený do 31.12.2017.

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu.

1

 

přihláška ke stažení zde

 

10 DOBRÝCH RAD, KTERÉ USNADNÍ VÁM I VAŠEMU DÍTĚTI NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se v mateřské škole dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do mateřské školy už chodí (mělo by tam chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte  se negativním popisům, jako „ tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
  2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.
  3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do mateřské školy rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy mateřskou školou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám tě v MŠ i odpoledne“.
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš

protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

  1. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáky, hračku, šátek,…).
  2. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
  3. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do MŠ dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do MŠ. Případně se rozhodněte, že dítě MŠ bude vodit ten, který s tím má menší problém.
  4. Za pobyt v MŠ neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je v MŠ bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den v MŠ proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku, mls, vyžadovalo každý den.
  5. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem na začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.

Doporučujeme prostudovat na webových stránkách Mateřská škola – sekce dokumenty

                 ŠVP Barevný rok, Školní řád MŠ…..

Budete mít další důležité informace.

 

Vyhledávání

Kalendář akcí MŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy