Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy

Předmět úpravy

Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.

 

Věková skupina Body
Předškolák – 6letý (6 let do 31. 8. 2021) 400 bodů
Předškolák – 5letý (5 let do 31. 8. 2021) 300 bodů
Dítě 4leté – (4 roky do 31. 8. 2021) 200 bodů
Dítě 3leté – (3 roky do 31. 8. 2021) 100 bodů
Dítě 3leté – (3 roky do 31. 12. 2021) 50 bodů
Dítě mladší 2 let 0 bodů
Jednoletí nepřijímáni

 

Trvalý pobyt dítěte Body
Trvalý pobyt na území města Břeclavi 500 bodů
Trvalý pobyt mimo město Břeclav 0 bodů

 

Každodenní docházka dítěte     Body
S celodenní délkou pobytu a nástupek k 1. 9. 2021     20 bodů
S půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2021 0 bodů

 

Sourozenec dítěte v MŠ Body
Sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2021, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021) 10 bodů
Starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0 bodů

 

Den věku dítěte v roce narození Body
Za každý den k 31. 8. 0.02

 

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2021, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

                                                                        Bc. Veronika Drexler Vedoucí učitelka MŠ 5.4.2021

Vyhledávání

Kalendář akcí MŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy