Rychlá sdělení

Výlet MŠ do skanzenu

V pondělí 3. 12. jedou předškoláci do skanzenu ve Strážnici na vánoční program "Radujme se, veselme se". Odjezd bude v 10:30, předpokládaný příjezd v 15 hodin. Vstupné je 60Kč. S sebou přibalte do batůžku větší svačinu, pití, pláštěnku. V tento den děti nemají oběd v MŠ.

 

 

Vánoční dílnička v MŠ

Srdečně zveme na Vánoční dílničku v MŠ  spojenou se zdobením stromečku, která proběhne 4.12. od 15,00.

Třídní schůzky

 

Vážení rodiče, 
srdečně vás tímto zveme na třídní schůzky dne 4.10. 2018 v 16 hodin.
Projednávány budou organizační záležitosti třídy, výroční zpráva školy, školní řád a kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na pondělí 8. 10. 2018 pro žáky volný den (ředitelské volno). 

Mgr. Jitka Šaierová

Dopravní výchova

Vážení rodiče, milí žáci, 


dne 14. 9. 2018 - pátek proběhne na naší škole výuka Dopravní výchovy.
Dopravní výchova obsahuje teoretickou a praktickou část.
V praktické části budou žáci jezdit na pojízdném dopravním hřišti, proto prosím, aby přijeli do školy na kole (helma nutná)
Za nepříznivého počasí praktická část odpadá.


přeji příjemné dny
Lenka Horníčková

Pomůcky do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ráda bych Vás informovala o školních pomůckách, které je potřeba zajistit dětem před nástupem do 1. třídy.
Veškeré učebnice jsou pro Vaše děti zdarma a již připraveny u nás ve škole. V září budeme vybírat přibližně 150,- Kč na výkresy, kopírovací papíry a stíratelnou tabulku. Vy byste měli pořídit přezůvky se světlou podrážkou, aktovku, vybavené pouzdro pastelkami a dvěma tužkami - č. 1 a č. 2. Do tělesné výchovy je nutno mít kraťasy, tričko s krátkým rukávem, sport. boty s bílou podrážkou do haly a druhé na venkovní použití a teplákovou soupravu. Vše uschováno v látkovém batůžku či vaku. Do výtvarné výchovy bude pro začátek stačit zástěrka, ubrus , ploché štětce č. 12 a č. 8 a dva kulaté štětce.
Vše ostatní se dozvíte na první třídní schůzce v září.

Děkuji za vstřícnost a těším se na naši spolupráci

Alice Brychtová, třídní učitelka.

Informační schůzka pro rodiče dětí MŠ

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 16 hodin se uskuteční informační schůzka pro zákonné zástupce stávajících a nově přijatých dětí MŠ ve školním roce 2018/2019.

Netýká se rodičů současných předškoláků!

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace, jako právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm

 

Škola zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

 • Škola jako správce, případně zpracovatel osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace,                

IČ 63434504

Adresa: Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6

Datová schránka: 2qtkvtt
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 333 339 (kancelář) 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Město Břeclav, IČ 00283061, Ing. Marta Osičková

Adresa: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 311 260 (pouze v pracovní dny, jen v případě přítomnosti pověřence)

 

 Práva subjektů údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 2. 5. 2018 v budově MŠ od 12:00 do 16:00. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete zde - přihláška do MŠ.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 pro žáky volný den (ředitelské volno).

Mgr. Jitka Šaierová

 
 
 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se uskuteční 4. 4. 2018 v 15:30 v mateřské škole.

program:

- průběh zápisu do 1. třídy

- formuláře k zápisu do 1. třídy

- informace pro rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky

- desatero pro rodiče předškoláků

- "Škola nanečisto"

- dotazy, diskuze

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání (2018/2019)

se uskuteční dne 12. 4. 2018 od 14 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

 • U zápisu zákonní zástupci odevzdají vyplněnou

 

 • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

 • Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

1.         Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)

2.         Sourozenec ve škole

 

 • Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

 • Organizace a průběh zápisu:

Formální část

 • předání či vyplnění žádostí
 • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační rozhovor

Motivační část

 • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se

může účastnit i zákonný zástupce

 

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – úvodní strana, rychlá sdělení.  Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

 

 

 

 

 

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

ráda bych vás pozvala na naše první společné setkání dne 19. 4. 2018 v 16.00 hodin, kde bych vás chtěla informovat o způsobu přípravy vašich předškoláků a především o výukových metodách, kterými bych chtěla vyučovat své nové žáky. Spoléhám na váš zájem o dobrý start vašich ratolestí do školního světa a věřím ve velkou účast. Místem konání je žlutá budova, 3. třída.                                              

Součástí schůzky budou i podrobnější informace ke „Škole nanečisto“. Ta bude probíhat pod mým vedením pravděpodobně každý čtvrtek po dobu 8 týdnů v čase od 15.30  do 16.30 hodin. Cena za 8 lekcí je 500,-Kč. Děti se zde seznámí nejen se svou budoucí paní učitelkou, ale i s prostředím. Naučí se, jak mohou cvičit své ruce, oči i uši, aby po nástupu do školy lépe psaly, četly a slyšely. Pokud budete o tento kurz mít zájem, přineste níže uvedenou přihlášku již na informativní schůzku 19. 4. 2018.

Děkuji za pochopení i budoucí spolupráci.

                                                                                               Alice Brychtová, třídní učitelka budoucích prvňáčků

Den otevřených dveří v MŠ

Dne 25. dubna 2018 proběhne v Mateřské škole Den otevřených dveří. Můžete se k nám přijít podívat v době od 9:00 do 11:00.

Břeclav dětem

Vážení rodiče, milí žáci,

přikládám pozvánku  Městského muzea a galerie Břeclav na Den dětí.

 

Břeclav dětem“ - 5.5.2018 v Břeclavi pod zámkem

Tato akce je určena pro širokou veřejnost, samozřejmě převážně dětského věku.

Pro děti budou nachystány soutěže, skákací hrady, diskotéka, autodrom. K vidění budou policejní vozy, popelářské auto, traktory, hasičská technika, vozy MP a mnoho dalšího.

Budou nachystána stanoviště, kde si děti budou sbírat na kartičku razítka a následně si pak mohou směnit kartu za dárky.

I na samotných stanovištích budou pro děti přichystány dárečky od jednotlivých zástupců firem a organizací.

Pozvánkou je i přiložené video.

https://www.facebook.com/events/341441289671534/permalink/360548231094173/

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

www.umimeto.org

Vážení rodiče,

v letošním roce jsme zakoupili licenci na web www.umimeto.org, kde najdete velké množství cvičení vhodných k domácí přípravě žáků do školy. Děti zde mohou hravou formou procvičovat český jazyk, matematiku, angličtinu, všeobecné znalosti, ale mohou se například naučit i základy programování. Pro přihlášení je třeba se registrovat  přes email, případně google účet nebo facebook (třetí způsob nedoporučujeme).

Plánovaná úprava zahrady MŠ - návrh

Sdělte nám svůj názor

K návrhu zahrady je možné se vyjádřit u vedoucí učitelky MŠ paní Šimkové, případně u referentky odboru rozvoje a správy Ing. Kamile Grbavčicové prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pátek 29. 9. 2017 pro žáky volný den (ředitelské volno). Pro všechny žáky 1. - 4. třídy nabízíme provoz školní družiny v době od 8:00 - 15:00, provoz bude zajištěn při minimálním počtu 7 žáků.  Na oběd mají nárok pouze děti přihlášené v tento den do školní družiny.

                                                                                  Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

 

Hodina pohybu navíc - projekt MŠMT

Hodina pohybu navíc - projekt MŠMT

Vážení rodiče, nabízíme vašim dětem kroužek pohybových aktivit.
Aktivity budou po celý školní rok pro žáky 1. a 2. třídy zdarma. Budou probíhat v odpoledních hodinách v rámci školní družiny.
Kroužek povede trenérka Jana​ Jančálková .

Termíny:
pátek 13.30 – 14.15 h 1.tř.
pátek 14.15 – 15.00 h 2. tř.

Výuka bude zahájena 22.9.2017​


V případě, že souhlasíte, vyplňte do konce týdne přihlášku = souhlas zákonného zástupce a odevzdejte třídní učitelce.

files/HPN_souhlas_ZZ_prihlaska.pdf

Mobilní rozhlas - informační systém radnice

Vážení rodiče,
na žádost radnice Vám zprostředkovávám stručné informace o novém informačním systému Mobilní rozhlas.

"Město Břeclav přechází od 1. října 2017 na nový systém informování veřejnosti. Město nově zavádí Mobilní rozhlas, což je kombinace sms, e-mailu i mobilní aplikace.
Zvlášť závažné informace půjdou vždy sms zprávou, pozvánky či informace z Břeclavi či radnice pak primárně e-mailem či je nahrajeme do aplikace pro chytré telefony. Ale i nadále budeme využívat sms.

Přikládáme registrační leták, který můžete odevzdat na radnici, ale je možná i online registrace."

Ceny stravného od 1.9.2017

Ceny stravného od 1. 9. 2017

                        

 

Mateřská škola :                                                                                      Základní škola:

I.sk.3-6.let  př.+ oběd + sv.              33,00 Kč   II.sk.   38,00 Kč             II.sk.    7-10 let.             22,00 Kč

                    př.+ oběd                       24,00 Kč              28,00 Kč            III.sk. 11-14 let              24,00 Kč

                    oběd                              15,00 Kč              18,00 Kč             IV.sk. 15 a více             28,00 Kč

                    přesnídávka                     9,00 Kč               10,00 Kč           zam. jídlonosič              28,00 Kč

                    svačinka                          9,00 Kč                10,00 Kč                  šk.důchodci             48,00 Kč

                                                                                                                       cizí strávníci              64,00 Kč

 

1. Cena stravného vychází z aktuální kalkulace:

•             žáci a zaměstnanci hradí potravinový náklad

•             školní důchodci hradí potravinový a mzdový náklad

•             cizí strávníci hradí potravinové, mzdové a režijní náklady

2. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ( DPP, DPČ)

    se mohou stravovat v rámci závodního stravování.

3. Ceny se mohou zvyšovat s nárůstem maloobchodních cen.  

    

Účinnost od 1. 9. 2017

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy                                    Hana Svobodová, vedoucí jídelny

Informativní schůzka v MŠ

Dne 15.6. v 16 hodin se uskuteční v budově MŠ informativní schůzka pro rodiče/zákonné zástupce dětí přijatých ve školním roce 2017/2018.

Šimková Hana - vedoucí učitelka MŠ

VÝZVA ŘEDITELKY ŠKOLY RODIČŮM

 

Milí rodiče,

využívám možnosti vyzvat Vás touto cestou ke zvýšené ostražitosti nad používáním internetu Vaším dítětem.

Je vhodné dohlédnout, na jakých stránkách se Vaše děti pohybují a jaké stránky sdílí ve volném čase.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Přednáška na téma Školní zralost

Vážení rodiče,

zveme Vás dne 3. 5. 2017 16:00

na besedu s odborníkem na dětskou psychologii na téma

Školní zralost a adaptace na školní prostředí

Přednášku povede Mgr. Jana Taptičová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Hodoníně. Všichni jste srdečně zváni.

 

Škola nanečisto

Kurz ŠKOLA NANEČISTO

bude probíhat každou středu od 15:30 do 16:30 hod. na žluté budově v učebně č. 28 v počtu deseti lekcí.

Začátek kurzu je 19.4.2017.

S sebou: svačinku, pití, přezůvky a pohodlné oblečení.

Kurz je zaměřen na rozvoj grafomotorických funkcí, rozvoj sluchového vnímání (sluchové rozlišování, sluchová analýza, syntéza, naslouchání), rozvoj zrakového vnímání (vnímání tvarů, oční pohyby, figura na pozadí, zraková analýza a syntéza), vnímání barev a rytmu. Vše pomocí zábavných her, kreslení, zpívání atd.

Vedoucí kurzu: Mgr. D. Tomková

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

 web: www.kptnalepky.cz , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 519 333 293

 

Zápis dětí do Mateřské školy

v Charvátské Nové Vsi

proběhne ve čtvrtek 4. května 2017

od 12:00 do 16:00 hodin v MŠ

 

S sebou: 

 • vyplněnou přihlášku (ke stažení na webových stránkách MŠ, k vyzvednutí v MŠ)
 • občanský průkaz zákonného zástupce k ověření bydliště (případně nájemní smlouvu)

Na přihlášce dítěte bude uvedeno přidělené registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen v budově MŠ a na webových stránkách školy, nejpozději 18. 5. 2017, dle přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rozesíláno zákonným zástupcům prostřednictvím České pošty.

Kritéria přijetí

Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 5 let věku ze spádového a nespádového obvodu a 4 roky věku ze spádového obvodu

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které 31. 8. 2017 dovršilo 4 roky a nepatří do spádového obvodu

2

Dítě, které 31. 8. 2017 dovršilo 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2017 – 2018, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený do 31. 12. 2014

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

1

Spádový obvod: A. Kuběny, Františka Kňourka, Chaloupky, Kpt. Nálepky, Křivá, Lednická, Kapusty, Kollárova, M. Kudeříkové, Na Špitálce, Nezvalova, Nový dvůr, Obránců míru, Palackého, Revoluční, Stanislava Kostky Neumanna, Tři grácie, Tyršův sad, U Apolla, U Jezera, Údolní, SNP, Wolkerova.

Rodiče a děti zveme na prohlídku MŠ  dne 27. 4. 2017 mezi 9:00 – 11:00 hodinou

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

3. Podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ředitelce školy potvrzením lékaře.  Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

4. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. Při shodném bodovém ohodnocení a datu narození, rozhoduje abecední pořadí dětí.

5. Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 5 let věku ze spádového a nespádového obvodu a 4 roky věku ze spádového obvodu.

Kritérium

Bodové ohodnocení

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 4 roky a nepatří do spádového obvodu

2

Dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2017-2018, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený  do 31.12.2014.

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu.

1

Doba prázdninového provozu mateřských škol 2017

DOBA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU břeclavských mateřských škol 2017

 

ČERVENEC  1.7. - 31.7.2017

SRPEN  1.8. - 25.8.2017

Město

MŠ Břetislavova

Město

MŠ U Splavu

 

(budova  Slovácká)

 

MŠ Kupkova

 

MŠ Hřbitovní

 

(budova Sovadinova)

Poštorná

MŠ Osvobození

Poštorná

MŠ Okružní

a Ch.N.Ves

MŠ Na Valtické

a Ch.N.Ves

MŠ Kpt. Nálepky Ch.N.Ves

Uzavření všech mateřských škol od 28.8.2017 do 1.9.2017 (přípravný týden).

Škola v přírodě

Škola v přírodě

Vernířovice u Sobotína, Hotel Reoneo

5. 6. – 9. 6. 2017

Personální obsazení:

Ing. Miroslava Malhocká - učitelka, vedoucí ŠvP

Mgr. Alice Brychtová - učitelka, zdravotník

Mgr.  Dominika Tomková  – učitelka, vychovatelka

žáci III., IV. a V. ročníku

 

Lokalita:

Obec Vernířovice leží v malebném údolí říčky Merty, obklopené horami Jeseníků, kterým vévodí Mravenečník a Břidličná. Vernířovice bývaly hornickou vesnicí, dnes jsou rekreační osadou s několika místními obyvateli.

http://www.hotel-jeseniky-reoneo.cz

Výlet MŠ do Rakouska

Vážení rodiče předškoláků, prosíme o zajištění cestovního pasu do června 2017 - výlet do Rakouska, termín upřesníme.

Nový web MAP v ORP Břeclav

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás informovat, že byly nově vytvořeny webové stránky k projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav. Na internetové adrese  www.map-breclavsko.cz budou postupně uveřejňovány informace v souvislostí s realizací projektu. 

Zveřejňujeme také vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče (všechny školy LVA), do kterého se někteří z Vás zapojili.

Realizační tým MAP v ORP Břeclav.

Dotazník pro rodiče v rámci sběru dat pro tvorbu MAP

Vážení rodiče,

v současné době probíhá na území ORP Břeclav tvorba Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strategický dokument, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje oblast formálního i neformálního vzdělávání a na jeho základě budou v oblasti vzdělávání čerpány evropské dotace v následujících letech. Hlavním přínosem MAP je vybudování funkčních partnerství mezi zainteresovanými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav a tím zkvalitnit vzdělávání v místních MŠ a ZŠ.

Aktuálně je zpracovávána analytická část pro tento strategický dokument, pro jejíž tvorbu je potřebné znát názory také Vás - rodičů. Budeme rádi, pokud si najdete chvíli času k vyplnění našeho anonymního dotazníku a podílíte se s námi o Vaše názory. Termín pro vyplnění dotazníku je do 31.10.2016.

Děkujeme všem, kteří vyplněním dotazníku pomohou s realizací dokumentu!

Tým zpracovatelů MAP ORP Břeclav

Odkaz na dotazníkové šetření zde.

Podkategorie

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy