Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

 web: www.kptnalepky.cz , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 519 333 293

 

Zápis dětí do Mateřské školy

v Charvátské Nové Vsi

proběhne ve čtvrtek 4. května 2017

od 12:00 do 16:00 hodin v MŠ

 

S sebou: 

  • vyplněnou přihlášku (ke stažení na webových stránkách MŠ, k vyzvednutí v MŠ)
  • občanský průkaz zákonného zástupce k ověření bydliště (případně nájemní smlouvu)

Na přihlášce dítěte bude uvedeno přidělené registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen v budově MŠ a na webových stránkách školy, nejpozději 18. 5. 2017, dle přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rozesíláno zákonným zástupcům prostřednictvím České pošty.

Kritéria přijetí

Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 5 let věku ze spádového a nespádového obvodu a 4 roky věku ze spádového obvodu

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které 31. 8. 2017 dovršilo 4 roky a nepatří do spádového obvodu

2

Dítě, které 31. 8. 2017 dovršilo 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2017 – 2018, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený do 31. 12. 2014

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

1

Spádový obvod: A. Kuběny, Františka Kňourka, Chaloupky, Kpt. Nálepky, Křivá, Lednická, Kapusty, Kollárova, M. Kudeříkové, Na Špitálce, Nezvalova, Nový dvůr, Obránců míru, Palackého, Revoluční, Stanislava Kostky Neumanna, Tři grácie, Tyršův sad, U Apolla, U Jezera, Údolní, SNP, Wolkerova.

Rodiče a děti zveme na prohlídku MŠ  dne 27. 4. 2017 mezi 9:00 – 11:00 hodinou

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

3. Podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ředitelce školy potvrzením lékaře.  Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

4. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. Při shodném bodovém ohodnocení a datu narození, rozhoduje abecední pořadí dětí.

5. Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 5 let věku ze spádového a nespádového obvodu a 4 roky věku ze spádového obvodu.

Kritérium

Bodové ohodnocení

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 4 roky a nepatří do spádového obvodu

2

Dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2017-2018, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený  do 31.12.2014.

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu.

1

Vyhledávání

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy