Mateřská škola

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijetí

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy

Předmět úpravy

Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.

 

Věková skupina Body
Předškolák – 6letý (6 let do 31. 8. 2021) 400 bodů
Předškolák – 5letý (5 let do 31. 8. 2021) 300 bodů
Dítě 4leté – (4 roky do 31. 8. 2021) 200 bodů
Dítě 3leté – (3 roky do 31. 8. 2021) 100 bodů
Dítě 3leté – (3 roky do 31. 12. 2021) 50 bodů
Dítě mladší 2 let 0 bodů
Jednoletí nepřijímáni

 

Trvalý pobyt dítěte Body
Trvalý pobyt na území města Břeclavi 500 bodů
Trvalý pobyt mimo město Břeclav 0 bodů

 

Každodenní docházka dítěte     Body
S celodenní délkou pobytu a nástupek k 1. 9. 2021     20 bodů
S půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2021 0 bodů

 

Sourozenec dítěte v MŠ Body
Sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2021, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021) 10 bodů
Starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0 bodů

 

Den věku dítěte v roce narození Body
Za každý den k 31. 8. 0.02

 

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2021, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

                                                                        Bc. Veronika Drexler Vedoucí učitelka MŠ 5.4.2021

Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy