Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání (2018/2019)

se uskuteční dne 12. 4. 2018 od 14 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

  • U zápisu zákonní zástupci odevzdají vyplněnou

 

  • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

  • Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

1.         Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)

2.         Sourozenec ve škole

 

  • Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

  • Organizace a průběh zápisu:

Formální část

  • předání či vyplnění žádostí
  • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační rozhovor

Motivační část

  • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se

může účastnit i zákonný zástupce

 

  • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – úvodní strana, rychlá sdělení.  Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy