Tři králové ve školce"Na tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy – šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.
Ťuky – ťuky, už tu jsou,
štěstí zdraví vinšujou."

Tři králové je označení pro „mudrce, kteří jsou postavami z Matoušova evangelia.

Tři králové navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Bedtlémě a přinesli mu dary v podobě zlata, kadidla a myrhy.

Později vznikla tradice, že byli tři, že to byli králové a jejich jména byla Kašpar, Melichar a Baltazar.

Svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna.

Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí.

Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka.Fotky z akce

Fotky pořídil: Dubská, Tereza. Mgr.

Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy