Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 8,00 proběhne v MŠ jednorázové orientační logopedické vyšetření /depistáž/ logopedem SPC Hodonín.

Dle skutečností zjištěných na základě realizovaného orientačního vyšetření bude následně (v případě potřeby) doporučena vhodná intervence (např. ambulantní logopedická péče, speciálně-pedagogické logopedické vyšetření, příp. komplexní vyšetření v SPC, školní zralost v PPP, aj.).

Souhlas s vyšetřením je k dispozici v MŠ do 18. 10. 2019

Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy