Přihlášky se vydávají v průběhu měsíce dubna.

Přihlášku lze stáhnout elektronicky na https://zapisdoms.breclav.eu, zde vygenerujte přihlášku a tím získáte jedinečný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. 

Osobně můžete vyzvednout:

  1. v MŠ ve dnech středa, pátek od 9-11 hodin
  2. na Městském úřadě v Břeclavi, odboru ekonomický, oddělení školství a příspěvkových organizací
  • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost
  • Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění
  • Po vyplnění přihlášku vytiskněte a nechejte potvrdit dětským lékařem

 

Po vyplnění a potvrzení lékařem můžete přihlášku v termínu zápisu doručit do MŠ následujícími způsoby:

  1. Osobně – dle Vámi zvoleného času v rezervačním systému
  2. Do datové schránky školy – 2qtkvtt
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
  4. Poštou
  5. Do schránky do budovy ZŠ

Přihlášky zaslané do datové schránky, e-mailem nebo poštou před nebo po termínu zápisu nemohou být akceptovány.

 

K řádně vyplněné přihlášce předložte:

Rodný list dítěte

OP zákonného zástupce

Doklad o bydlišti, pokud se liší od trvalého pobytu uvedeného v OP

Veškeré podrobné informace i průběh přijímacího řízení lze sledovat na webových stránkách    https://zapisdoms.breclav.eu

 Kapesním  průvodci přijímacím řízením do mateřské školy.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/22 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

 

Věková skupina 

Body

Předškolák – 6letý (6 let do 31. 8. 2021)

400 

Předškolák – 5letý (5 let do 31. 8. 2021)

300 

Dítě 4leté – (4 roky do 31. 8. 2021)

200 

Dítě 3leté – (3 roky do 31. 8. 2021)

100 

Dítě 3leté – (3 roky do 31. 12. 2021)

  50 

Dítě mladší 2 let

    0 

 

 

Trvalý pobyt dítěte 1)

Body

Trvalý pobyt na území města Břeclavi

500

Trvalý pobyt mimo město Břeclav

0

Sourozenec dítěte v MŠ

Body

Sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do      31.8. 2021, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021)

10

Starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku    

0

Den věku dítěte v roce narození

Body

Za každý den k 31.8.

0,02


Bližší informace najdete na  https://zapisdoms.breclav.eu
Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2021, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

--------------------------------------------------------------------

1) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 

Vyhledávání

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
Datum : čtvrtek, 1. duben 2021
2
Datum : pátek, 2. duben 2021
3
4
5
Datum : pondělí, 5. duben 2021
6
7
Datum : středa, 7. duben 2021
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy