Archiv

Ceny stravného od 1.9.2017

Ceny stravného od 1. 9. 2017

                        

 

Mateřská škola :                                                                                      Základní škola:

I.sk.3-6.let  př.+ oběd + sv.              33,00 Kč   II.sk.   38,00 Kč             II.sk.    7-10 let.             22,00 Kč

                    př.+ oběd                       24,00 Kč              28,00 Kč            III.sk. 11-14 let              24,00 Kč

                    oběd                              15,00 Kč              18,00 Kč             IV.sk. 15 a více             28,00 Kč

                    přesnídávka                     9,00 Kč               10,00 Kč           zam. jídlonosič              28,00 Kč

                    svačinka                          9,00 Kč                10,00 Kč                  šk.důchodci             48,00 Kč

                                                                                                                       cizí strávníci              64,00 Kč

 

1. Cena stravného vychází z aktuální kalkulace:

•             žáci a zaměstnanci hradí potravinový náklad

•             školní důchodci hradí potravinový a mzdový náklad

•             cizí strávníci hradí potravinové, mzdové a režijní náklady

2. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ( DPP, DPČ)

    se mohou stravovat v rámci závodního stravování.

3. Ceny se mohou zvyšovat s nárůstem maloobchodních cen.  

    

Účinnost od 1. 9. 2017

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy                                    Hana Svobodová, vedoucí jídelny

Informativní schůzka v MŠ

Dne 15.6. v 16 hodin se uskuteční v budově MŠ informativní schůzka pro rodiče/zákonné zástupce dětí přijatých ve školním roce 2017/2018.

Šimková Hana - vedoucí učitelka MŠ

VÝZVA ŘEDITELKY ŠKOLY RODIČŮM

 

Milí rodiče,

využívám možnosti vyzvat Vás touto cestou ke zvýšené ostražitosti nad používáním internetu Vaším dítětem.

Je vhodné dohlédnout, na jakých stránkách se Vaše děti pohybují a jaké stránky sdílí ve volném čase.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Konzultace o prospěchu a chování žáků

Dne 24.4. od 16 hod. se konají konzultace o prospěchu a chování žáků.

Přednáška na téma Školní zralost

Vážení rodiče,

zveme Vás dne 3. 5. 2017 16:00

na besedu s odborníkem na dětskou psychologii na téma

Školní zralost a adaptace na školní prostředí

Přednášku povede Mgr. Jana Taptičová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Hodoníně. Všichni jste srdečně zváni.

 

Další články...

  1. Škola nanečisto
  2. Zápis do MŠ
  3. Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání
  4. Doba prázdninového provozu mateřských škol 2017

Podkategorie

Mateřská škola
Realizované akce

Vážení rodiče, 

v příloze najdete informace o ošetřovném ve dnech 21.12. a 22.12.

Uzavření škol a ošetřovné

https://www.cssz.cz/web/cz/-/uzavreni-skol-od-21-12-do-23-12-2020-a-narok-na-osetrovne

 

Další