25. října 2006 oslavila základní škola 130. výročí zahájení výuky v Charvátské Nové Vsi . Za tuto dobu se událo mnoho událostí, radostných i smutných. Bude jistě zajímavé seznámit se s její historií v následujícím přehledu.

1876 duben - započetí stavby
1876 - 24. říjen - ukončení stavby a vysvěcení školy
1876 - 26. leden - schválení prvního řídícího učitele p. Růžičky Antonína
1876 - 1. srpen - zahájení vyučování
1876 - 1877 - spory o vyučovací jazyk na škole v Charvátské Nové Vsi
1882 - epidemie spalniček, zemřelo 15 žáků
1885 - 30 žáků se s rodinami přestěhovalo do Chorvatska
1906 - po 30letém působení na zdejší škole odešel do výslužby řídící učitel Růžička Antonín
1907 - 1. leden - jmenován nový řídící učitel Benjamín Kroboth
1910 - duben - zahájení prací na rozšíření školní budovy
1910 - 26.9. - vysvěcení přístavby školy
1911 - výstavba opatrovny dětí (MŠ) první na Moravě (dnešní žlutá škola)
1912 - 26.7. - jmenován řídícím učitelem František Stejskal
1914 - epidemie spalniček, zemřely 2 žákyně
1914 - 31.7. - všeobecná mobilizace - vyhlášení války
1915 - odchod některých učitelů na frontu
1916 - epidemie spály - 3 žáci zemřeli
1917 - zavedení německých slabikářů
1917 - leden - škola uzavřena pro nedostatek uhlí
1917 - 17.7. - odebrán školní zvon na válečnou výrobu
1917 - prosinec - poslední německý zápis ve školní kronice
1918 - 15. prosinec - svolání schůze občanů a provedení zápisu na české školy, ustanovení místního národního výboru
1918 - prosinec - žádost na místodržitelství v Brně o povolení české školy
1919 - 2. leden - převzetí školy panem řídícím učitelem Františkem Kňourkem od německého řídícího učitele Stejskala
1919 - 3. leden - zahájení vyučování na české škole - 295 žáků, 3 učitelé
1919 - 1. červen - první národní slavnost sokolská v CH. N. Vsi
1924 - zřízení měšťanské školy
1924 - 1938 - chybí spolehlivé informace
1938 - 1.9. - spojení obecné a měšťanské školy pod jedno ředitelství, Jaroslav Holásek ředitelem školy
1938 - 12.10. - zahájení vyučování po připojení obce k Říši
1938 - 25.10. - suspendování a odvolání českých učitelů
1938 - 4.11. - příchod německých učitelů, předání školy německým úřadům
1939 - zrušení měšťanské školy
1939 - 1945 - německá obecná škola, do které chodí většina dětí z CH. N. Vsi, správcem školy nadučitel nacista Schimpf
1945 - 20.4. - osvobození CH. N. Vsi
1945 - 21.4. - návrat českých učitelů, vedením školy pověřen p. ředitel Antonín Bednařík
1945 - 28.4. - zápis dětí do školy
1945 - 2.5. - zahájení českého vyučování
1945 - 12.7. - uvolnění druhé budovy pro sovětskou armádu
1945 - 24.7. - zavedení devítileté povinné školní docházky - jednoletý učební kurz
1946 - únor - uzavření školy pro nedostatek žáků, v budově zřízena pobočka školy v Poštorné
1949 - opětovné zřízení školy, zřízena osmiletá střední škola
1951 - navázání družebních styků se školou v Kuchyni na Slovensku
1955 - červen - přeložení pana ředitele Bednaříka do Lednice
1955 - 1. září - vedením školy pověřen pan ředitel Miroslav Jánský
1957 - obnovení činnosti školní družiny1958 - 1960 - úspěchy žákovské dechovky a cimbálové muziky
1959 - 30. červen - odchod ředitele Miroslava Jánského
1960 - 1.9. - vedením školy pověřen pan ředitel František Zelený
1960 - 1.9. - zřízení Základní devítileté školy
1963 - leden - škola uzavřena pro veliké mrazy
1963 - 1964 - svépomocí postavena školní dílna
1967 - odchod pana ředitele Zeleného do důchodu
1967 - 1.9. - ředitelem školy jmenován pan Mgr. Karel Kaňa
1969 - červenec - přemístění 1. stupně na žlutou budovu a 2. stupně na červenou budovu
1972 - generální oprava budov, ústřední topení, vodovod
1974 - 1.1. - CH. N. Ves připojena k Břeclavi
1976 - 13. červen - oslavy 100. výročí založení školy, výstava, akademie
1976 - přístavba kabinetů u žluté školy
1986 - 30. červen - pan ředitel Mgr. Karel Kaňa odešel do důchodu
1986 - 1.7. - ředitelkou školy jmenována Ludmila Almová
1990 - 31.1. - paní Ludmila Almová odešla do důchodu
1990 - 4.2. - vedením školy pověřen Dr. Ivo Filipský
1990 - ukončení plynofikace školy
1996 - 1.1. - škola se stala právním subjektem
1996 - 14.6. - oslavy 120. výročí založení školy, slavnostní instalace pamětní desky, výstava o práci školy, akademie, almanach
1999 - 11.8. - otevření moderní sportovní haly při ZŠ, parková úprava školního dvora
2000 - generální oprava žluté budovy - fasáda, výměna oken, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, oprava a rekonstrukce školní dílny, zavedení plynového topení, generální oprava elektroinstalace
2001 - 26. říjen oslavy 125. výročí založení školy, výstava práce školy, slavnostní ped. rada
2002 - zřízena učebna pro výuku informatiky, budování školní družiny v podkroví "žluté" budovy
2003 - rekonstrukce plynové kotelny, výměna oken na "červené" budově, ukončena stavba školní družiny, zpřístupněna terasa, školní družina vybavena novým nábytkem, televizí a počítači
2004 - 1.1. - naše škola sloučena s mateřskou školou Tyršův sad 3 v jeden právní subjekt, vybudována odborná učebna pro výuku jazyků, rozšíření a modernizace učebny výpočetní techniky
2005 - ředitelkou školy jmenována Mgr. Jitka Šaierová, modernizace školního prostředí - nábytek, drobné stavební úpravy
2006 - 25. říjen proběhly oslavy 130. výročí zahájení výuky v Ch. N. V., vybudována odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů

Vyhledávání

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
Datum : pondělí, 7. březen 2022
8
Datum : úterý, 8. březen 2022
10
Datum : čtvrtek, 10. březen 2022
11
Datum : pátek, 11. březen 2022
12
13
14
15
16
17
Datum : čtvrtek, 17. březen 2022
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy