Cambridge competition V letošním roce se někteří žáci 6. – 9. třídy zúčastnili internetové soutěže v anglickém jazyce „Cambridge University Press Internet Competition 2016-2017“ .


S chutí otestovali zábavnou formou a řešením 4 zadaných úkolů své znalosti v cizím jazyce. Do celostátní soutěže vstoupilo celkem 157 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR, které vytvořily 80 skupin pro úroveň Primary a 248 pro Lower Secondary. Právě v druhé soutěžní kategorii – Lower Secondary byli v plnění úkolů naši žáci úspěšní na 78,47%.   


Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy