Voda jako kolébka života V pátek 30. září navštívili žáci 6. a 7. třídy, v rámci environmentální výchovy, Národní zemědělské muzeum ve Valticích.V interaktivním vzdělávacím programu Voda jako kolébka života si například prakticky vyzkoušeli koloběh vody na Zemi a zjistili některé fyzikální vlastnosti vody. Dále si žáci prohlédli stálou expozici zabývající se historií zelinářství a ovocnářství v našem kraji. Součástí expozic je upravené nádvoří s výstavou letniček a travin, kde si žáci prošli také pocitový chodník.


Vytisknout

Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy