Velkomoravský den v Mikulčicích V pátek 23. září jsme se s žáky 5. , 6. a 7. třídy vydali na výukový program na velkomoravské naleziště na mikulčické Valy.
 

Zaměstnanci muzea tam pro nás připravili interaktivní program plný zábavy a poznání historie. Vyzkoušeli jsme si střelbu z luku i starou středověkou hru se špalíky. Zkusili jsme si psát stilusem na voskovou destičku v hlaholském písmu a také se dozvěděli taje výroby velkomoravských šperků. Velmi se nám líbila skupina Styrke, která předváděla život na slovanském hradišti a také velmi přesvědčivé ukázky zápasů raně středověkých bojovníků. Samozřejmě jsem si prohlédli také expozici a areál naleziště a vyslechli zajímavý výklad o tomto evropsky proslulém místě. Pěkné dopoledne jsme zakončili stylově u táborového ohně. Současné špekáčky nám pak chutnaly tak, jako našim předkům na tomto místě chutnávaly pečínky z ovcí a koz.(bs) 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy