Anglické představení "WINTER´S TALE" Anglická představení v podání brněnského studentského divadelního spolku Domino Theater Brno již tradičně zpestřují klasickou výuku anglického jazyka žákům vyšších ročníků naší školy.Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme 16. prosince zhlédli osobité  zpracování klasické hry W. Shakespeara – „WINTER´S  TALE“.  Děj hry pojednával  o hloubce lidské lásky a nenávisti, o krutosti a oddané věrnosti, o pošetilosti mocných, odhalování tajemství kořenů minulosti a věštbách budoucnosti. Ruku v ruce zde kráčí dějem radost a smutek, život a smrt.

Domino Theater  již několik let produkuje interaktivní divadelní představení, která žákům umožňují propojit umělecký zážitek s výukou cizího jazyka, tedy užít si divadelní představení a ještě se při něm naučit nebo zdokonalit se v cizím jazyce, neboť scénář hry žáci  předem překládají na hodinách angličtiny, aby  lépe porozuměli souvislému mluvenému slovu.

Součástí akce byla i letos návštěva vánočních trhů, která žákům jistě akci obohatila o příjemnou předvánoční atmosféru …
 Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy