Školní kolo soutěže Finanční gramotnost V prosinci se žáci 9. třídy zúčastnili školního kola 8. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnost, ve které mají možnost otestovat své vědomosti z oblasti financí a peněz.Nejúspěšnějšími účastníky soutěže byli: Jakub Kos, Nick Smolík a Šárka Radkovičová. Ti budou jako tříčlenné družstvo pokračovat v reprezentaci v okresním kole, které proběhne do konce února.

Soutěž Finanční gramotnost od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s cílem podpořit finanční gramotnost žáků základních a  středních škol jako nejúčinnější prevenci proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí tak děti finančně zabezpečit sebe a svoji budoucí rodinu a plnohodnotně tak rozvíjet  svůj osobní život.Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy