Stalo se již tradicí pořádat pro žáky 1. - 4. ročníku akci podporující pozitivní klima třídy. Nocování ve škole probíhá vždy na začátku září po nástupu dětí do školy. Setkáváme se stále v hojnějším počtu a děkujeme všem maminkám za jejich přípravu snídaní a svačin na následující den. Fotky z akce

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy