ŠD1,3 Dopravní hřiště Žáci ze školní družiny trávili jedno dubnové odpoledne na dopravním hřišti v Břeclavi.Duben = měsíc bezpečnosti

Žáci šk.družiny si dopravní výchovu procvičili na dopravním hřišti v Břeclavi. Výuka byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část  probíhala v učebně. Zde pod vedením p. policistky Rigó žáci pracovali na interaktivní tabuli, kde si procvičili dopravní značky a různé dopr. situace.

Ve druhé části - praktické - byla žákům rozdána kola a koloběžky  a pod dozorem policistů trénovali jízdu dle značek, semaforů a jejich  pokynů. 

Odměnou byla dětem pochvala a drobné dárky.

Městské policii tímto děkujeme za čas věnovaný dětem naší školy.Fotky z akce

Vyhledávání

Kalendář akcí

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy