Motto školy:  ŠKOLA ZÁ-KLAD ŽIVOTA

                           Pět „ P "

  pohodové prostředí školy

  potřeba vzdělávat se = učíme se pro život

  podpora zdravého životního stylu využití volného času, rozvoj zálib a zájmů

  péče o děti se specifickými poruchami a se sociálním znevýhodněním

  pozitivní vztah k obci, okolí, regionu 

MATERIÁLNÍ, TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ VYBAVENÍ

Školní areál sdružuje 2 budovy (červenou a žlutou), sportovní halu a dílny.

V žluté budově jsou umístěny 1 . - 4 . třída, sborovna, kancelář vedoucí školní jídelny a kuchyň s jídelnou, v podkroví jazyková učebna a 2 oddělení školní družiny. Prostory pro výuku jsou dostatečné, každá třída na 1. stupni má relaxační kout.

V červené budově jsou umístěny kmenové třídy 5. - 9. ročníku, počítačová učebna, cvičná kuchyň, sborovna a ředitelna. Žáci mají v PC učebně k dispozici 25 pracovních stanic, interaktivní tabuli, skener, digitální fotoaparát a digitální kameru.

Ve škole máme v současnosti ve všech učebnách interaktivní tabul – interaktivní učebnice, výukové programy a digitální učební materiály využívají učitelé k výuce v předmětech ČJ, JA, JN, M, PŘ, CH, F, Z, VO, VZ. Pro výuku chemie, přírodopisu a fyziky byla vybudována odborná učebna s rozvody vody, plynu a elektřiny s přilehlými kabinety.

K výuce praktických činností je možno využívat cvičnou kuchyň s učebnou, školní dílnu a přírodní učebnu. Ke sportování žáci využívají sportovní halu a venkovní sportoviště s 2 stoly na stolní tenis, dvěma hřišti a basketbalovými koši.

Vyhledávání

Kalendář akcí ZŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy