Přijímání do středních škol a konzervatoří 2021/2022

 

 • Ředitel střední školy zveřejňuje kritéria a další podrobnosti před podáním přihlášek ke vzdělávání ve střední škole, a to nejpozději do 31. ledna na webu školy;
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce řediteli střední školy.
 • Uchazeči mohou podat dvě přihlášky.
 • Uchazeči o obor s maturitou dělají jednotné přijímací zkoušky na střední škole. Mohou je absolvovat dvakrát – v prvním termínu na první střední škole na přihlášce, podruhé na druhé střední škole na přihlášce.
 • Termín jednotných přijímacích zkoušek je 12. dubna13. dubna (nebo 19. a 20. dubna pro šestiletá a osmiletá gymnázia).
 • Termíny pro přijímání do konzervatoří a škol s talentovou zkouškou jsou dřívější - viz tabulka
 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí musí být vydáno do 2 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.
 • Podání odvolání je možné do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí uchazečů v případě, že se přijímací zkouška nekoná, je zveřejněno od 22. dubna do 30. dubna.
 • Termín pro podání zápisového lístku: Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč deset pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.
 • Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • Některé školy, které nemají naplněné kapacity, pak v průběhu května vypisují druhé kolo výběrového řízení. Zde již není počet přihlášek omezen.

Mgr. Bohumíra Struhárová

výchovný poradce

                                                                                                                                 

Přihlášky ke stažení zde 

 

Důležité termíny přijímacího řízení:

Školní rok 2020/2021

 • Přijetí od 1. 9. 2021

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

Ostatní obory vzdělávání

Ředitel SŠ zveřejní kritéria přijímacího řízení nejpozději

do 31. října

do 31. ledna

Zákonný zástupce podává přihlášku ke studiu řediteli školy

do 30. listopadu

do 1. března

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce ve škole

do 30. listopadu

(osobní převzetí)

do 1. března

(osobní převzetí)

Termíny konání zkoušek vyhlášených ředitelem SŠ

2. – 15. ledna

12. - 28. dubna

 

Jednotné přijímací zkoušky

 

xxx

12. a 13. dubna (čtyřleté obory)

19. a 20. dubna (víceletá gymnázia)

10. a 11. května (náhradní termín)

 

 

 

 • Adresa, kde můžete získat nový Zápisový lístek (je nutno podat písemnou žádost a přiložit čestné prohlášení o ztrátě):

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, pracoviště Cejl 73 Žerotínovo nám. 3

Brno 601 82

tel.: 541 653 621/ 502

 

Vyhledávání

Kalendář akcí ZŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy