Okresní kolo Dopravní soutěže v Hustopečích V okresním kole Dopravní soutěže v Hustopečích se žákům opět dařilo. I za nepříznivého počasí dosáhli na 2. příčku v konkurenci 9 základních škol a gymnázií okresu.

Zobrazit více

Dopravní soutěž - oblastní kolo v Břeclavi V letošním oblastním kole Dopravní soutěže v Břeclavi se nám opět podařilo se starší kategorií žáků získat výborné umístění (2. místo), ze kterého žáci postupují do okresního kola v Hustopečích.

Zobrazit více

Okresní kolo matematické olympiády

Zobrazit více

Recitační soutěž Naše žákyně 3. tř. postupuje do krajského kola .

Zobrazit více

Olympiáda z AJ

Zobrazit více

Německá olympiáda  - výsledky

Zobrazit více

Školní kolo recitační soutěže

Zobrazit více

Detektivní příběhy

Zobrazit více

Pythagoriáda

Zobrazit více

 
 

Zobrazit více

Dopravní soutěž - Týden mobility Tradiční akci -Dopravní soutěž na podporu správných návyků chování v dopravě opět organizovalo 21. září pro žáky základních škol Město Břeclav a i naši vybraní žáci 5.-9. třídy se opět zúčastnili.
 

Zobrazit více

Výtvarná soutěž

Zobrazit více

ŠD1 Výtvarná soutěž - ocenění Denisa Bužgová byla oceněna ve výtvarné soutěži.

Zobrazit více

Matematická olympiáda

Zobrazit více

Okresní kolo olympiády z AJ

Zobrazit více

Zobrazit více

Okresní kolo dějepisné olympiády Našim žákům se v okresním kole dějepisné olympiády dařilo.

Zobrazit více

Okresní kolo dějepisné olympiády Našim žákům se v okresním kole dějepisné olympiády dařilo.

Zobrazit více

Olympiáda z českého jazyka I přes komplikovanou situaci s epidemií Coronaviru si naši osmáci a deváťáci zasoutěžili v českém jazyce.

Zobrazit více

I v období distančního vzdělávání jsme s vybranými žáky 6. - 9. třídy uskutečnili olympiádu z angličtiny, a to ve video komunikačním prostředí ZOOMu, jako jednoho z možných komunikačních prostředků.

Zobrazit více

Zobrazit více

Dějepisné klání o znalostech baroka v 8. a 9. třídě

Zobrazit více

Dopravní soutěž v rámci Týdne mobility Ve čtvrtek 17. září jsme se opět s vybranými žáky 5. až 9. třídy zúčastnili Dopravní soutěže na dopravním hřišti v Břeclavi.

Zobrazit více

Zobrazit více

Zobrazit více

V únoru se konalo v Domě školství v Břeclavi okresní kolo zeměpisné olympiády.

Zobrazit více

Přehazovaná

Zobrazit více

Školní kolo recitační soutěže V úterý 25. února se naši žáci už tradičně utkali v recitačním klání.

Zobrazit více

V letošním roce se po obnovení celostátní soutěže s podporou MŠMT žáci 9. třídy opět měli možnost zapojit do testování svých znalostí z oblasti financí.

Zobrazit více

V okresním kole Olympiády z AJ se v letošním roce našim žáků podařilo získat velmi pěkná umístění.

Zobrazit více

V posledním lednovém týdnu proběhlo na 2. stupni ZŠ školní kolo Olympiády v AJ.

Zobrazit více

ŠD1: VV soutěž Kouzlo Vánoc Ocenění ve vánoční soutěži získala Katka Němečková z prvního oddělení ŠD.

Zobrazit více

Soutěž Mladý chemik Gratulujeme Báře Caskové za postup do regionálního kola v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika 2019/2020.

Zobrazit více

Jižní Morava čte
 

Zobrazit více

Okresní přebor ve šplhu

Zobrazit více

Bezpečně v dopravě - ocenění Zástupci Městské policie Břeclav předali žákyni 8. tř. Janě Baránkové cenu za výborný výsledek v dopravních testech v rámci akce "Bezpečně v dopravě".

Zobrazit více

Dopravní soutěž v rámci Týdne mobility Dopravní soutěže v rámci Evropského týdne mobility jsme se letos zúčastnili 20. září na dopravním hřišti v Břeclavi.
 

Zobrazit více

Olympiáda břeclavských škol Ve středu 19. 6. se konala Olympiáda břeclavských škol žáků druhého stupně

Zobrazit více

Škola v přírodě - 3. den

Zobrazit více

Příběhy našich sousedů Ve čtvrtek 19. června byl slavnostní prezentací ukončen projekt Příběhy našich sousedů. Tým z naší školy získal za svou práci druhé místo.

Zobrazit více

Škola v přírodě - 2. den

Zobrazit více

 
 

Zobrazit více

V prosinci si žáci 8.a 9. třídy mohli vyzkoušet, jak jsou dobří v češtině. Dvanáct dobrovolníků poměřilo svůj jazykový cit i schopnost napsat smysluplný text.

Zobrazit více

Recitační soutěž - okresní kolo Prvňáček Jáchym Budík předvedl v sále ZUŠ v Břeclavi krásný recitační výkon.

Zobrazit více

Zobrazit více

 
 

Zobrazit více

Vítězství v pěvecké soutěži V neděli, 8. 4. 2019, proběhla pěvecká soutěž "O malovaný tulipán Boženy Šebetovské". Zúčastnili se jí Eliška a Radek Mitričovi.

Zobrazit více

Letošní soutěž v recitaci Každý rok pořádáme soutěž dětí v recitaci. Letošní školní kolo mělo mimořádně dobrou úroveň, děti předvedly velmi pěkné výkony a porota to měla hodně složité.

Zobrazit více

Zobrazit více

Ve dnech 17.1.-21.1.2019 proběhlo na 2. stupni ZŠ školní kolo Olympiády z AJ.Zobrazit více

Biologická olympiáda V měsíci lednu proběhla na naší škole biologická olympiáda.
 

Zobrazit více

Zobrazit více

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika" Tři žákyně 9. třídy postoupily z 1. kola soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika" do 2. kola, které se konalo na Střední průmyslové škole chemické v Brně.

Zobrazit více

OKRESNÍ PŘEBOR VE ŠPLHU Úspěšná reprezentace školy

Zobrazit více

Pernštejn
 

Zobrazit více

Ve středu 14. listopadu jsme se zúčastnili literárně - dějepisné soutěže Znáš své dějiny? Soutěžní klání mezi týmy z břeclavských škol se konalo na základní škole Na Valtické.

Zobrazit více

Ve středu 14. listopadu jsme se zúčastnili literárně - dějepisné soutěže Znáš své dějiny? Soutěžní klání mezi týmy z břeclavských škol se konalo na základní škole Na Valtické.

Zobrazit více

Úspěch našich žákyň v taneční soutěži Ve dnech 2.-4. 11. 2018 proběhla mezinárodní taneční soutěž Czech Open Line Dance v Písku.

Zobrazit více

Evropský týden mobility - dopravní soutěž Dopravní soutěž pořádaná v rámci Evropského týdne mobility se letos konala 18. 9. 2018.

Zobrazit více

Úspěch našeho žáka ve verbířské soutěži Dne 17. června proběhla v Mutěnicích soutěž ve verbuňku.

Zobrazit více

 
 

Zobrazit více

Dopravní soutěž Letošní oblastní kolo dopravní soutěže proběhlo ve čtvrtek 10. května. Soutěžilo se opět na dopravním hřišti v Břeclavi ve čtyřech disciplínách.

Zobrazit více

Zobrazit více

 
 

Zobrazit více

Přehazovaná

Zobrazit více

V průběhu měsíce ledna a února probíhala na 2. stupni ZŠ chemická olympiáda.

Zobrazit více

Recitační soutěž Každoroční soutěž v recitaci proběhla tentokrát na sv. Valentýna. Strávili jsme spolu s žáky příjemné odpoledne s poezií.

Zobrazit více

V měsíci lednu proběhlo na 2. stupni ZŠ školní kolo biologické olympiády.

Zobrazit více

Ve dnech 25.1.-29.1.2018 proběhlo na 2. stupni ZŠ školní kolo Olympiády z AJ.

Zobrazit více

Zobrazit více

Žáci z prvního a třetího oddělení školní družiny byli oceněni ve vánoční výtvarné soutěži.

Zobrazit více

MIKULÁŠSKÝ ŠPLH
 

Zobrazit více

Florbal

Zobrazit více

Výtvarná soutěž

Zobrazit více

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády
 

Zobrazit více

V pátek 24. listopadu proběhlo školní kolo soutěže v českém jazyce - Olympiáda z českého jazyka. Zúčastnilo se jej 10 řešitelů z 8.a 9. třídy. Všem děkuji za projevenou snahu a zájem.

Zobrazit více

Okresní přebor ve šplhu
 

Zobrazit více

Bobr cup
 

Zobrazit více

Soutěž ve vybíjené
 

Zobrazit více

Evropský týden mobility I letošní rok v rámci Evropského týdne mobility pořádalo Město Břeclav dne 21. září dopravní soutěž pro školy na dopravním hřišti v areálu za bývalým cukrovarem v Břeclavi.
 

Zobrazit více

OLYMPIÁDA BŘECLAVSKÝCH ŠKOL
 

Zobrazit více

Oblastní a okresní kolo dopravní soutěže V úterý 9. 5. 2017 se konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti v Břeclavi. V okresním kole v Hustopečích se pak žáci mladší kategorie umístili na pěkném 3. místě.

Zobrazit více

Soutěž Senioři mezi námi Výtvarné soutěže "Senioři mezi námi", kterou pořádalo Město Břeclav, se zúčastnili žáci druhého stupně a žáci prvního oddělení školní družiny.

Zobrazit více

Soutěž Jaro, jaro vítej k nám V měsíci březnu byl vyhlášen Střediskem volného času Duhovka 26.ročník dětské výtvarné soutěže, letos na téma “Jaro, jaro vítej k nám”, kterého jsme se v rámci školní družiny zúčastnili.

Zobrazit více

Zobrazit více

Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost V okresním kole 8. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnost se družstvo naší školy (Jakub Kos, Nick Smolík a Šárka Radkovičová) umístilo na 3. místě.
 

Zobrazit více

Olympiáda z AJ Letošní okresní kolo Olympiády z anglického jazyka proběhlo 16. února na Středisku volného času Duhovka v Břeclavi opět ve dvou kategoriích, a to v I. A (6. a 7. třída) a II. A ( 8. a 9. třída).

Zobrazit více

Přehazovaná V naší sportovní hale proběhla soutěž v přehazované mladších a starších dívek.
 

Zobrazit více

Školní kolo soutěže Finanční gramotnost V prosinci se žáci 9. třídy zúčastnili školního kola 8. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnost, ve které mají možnost otestovat své vědomosti z oblasti financí a peněz.

Zobrazit více

Mikulášský šplh
 

Zobrazit více

Výsledky soutěže ve šplhu

Zobrazit více

Výsledky školního kola dějepisné olympiády.

Zobrazit více

V úterý 13. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 8 žáků 8.a 9.třídy. Vítězem se stala Klára Čechová z 9. třídy. Druhé místo obsadil osmák Vojtěch Radkovič.

Zobrazit více

Úspěch v literární soutěži Jižní Morava čte Knihovny v Jihomoravském kraji uspořádaly akci s literární soutěží Jižní Morava čte… Žáci 7. třídy naší školy se do ní zapojili a s radostí se teď můžeme pochlubit úspěchem.

Zobrazit více

Florbal
 

Zobrazit více

Vyhledávání

Kalendář akcí ZŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy