Žákovský parlament má nově 10 členů, každá třída 5. až 9. ročníku má zvolené dva zástupce a celý
parlament má svoji samosprávu:


Předsedové parlamentu: Jakub Pavlík a Vojtěch Radkovič (9. třída)
Nástěnkář: Martin Brychta (6. třída)
Zapisovatel: Amálie Budíková (6. třída)
Srávce parlamentního webu: Tomáš Gorčík (7. třída)

Žáci se scházejí jednou za 8 týdnů a mimořádně podle potřeby pedagogů. Na jejich činnost dohlíží
školní metodička prevence Ing. Miroslava Malhocká v zastoupení Mgr. Veroniky Hasilové (t.č. na MD)
a Mgr. Miroslava Snopková. V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení
připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání.
Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi
členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci parlamentu jsou rovněž k dispozici
koordinátorům (pedagogům) školních akcí a podle potřeby přispívají k jejich organizaci a zajištění.
Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Stejně tak informují o dění v parlamentu žáky a
učitele 1. stupně. Z každého setkání žáci vypracují zápis o projednaných záležitostech, který je
zveřejněn na webových stránkách školy.


Žákovský parlament se snaží pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve
vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Chceme tím dosáhnout, aby se všichni žáci, učitelé a ostatní
zaměstnanci školy ve škole cítili dobře a bezpečně. Podporujeme výchovu žáků ke zdravému
životnímu stylu a působíme proti rizikovým jevům v chování.


Pravidla chování ve žákovském parlamentu:
1. nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých
2. nepoužívat vulgární výrazy
3. řešit školní problémy a vzájemně spolupracovat
4. předávat spolužákům informace

Kalendář akcí ZŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy