Žákovský parlament má 10 členů, každá třída 5. až 9. ročníku má zvolené dva zástupce a celý
parlament má svoji samosprávu:

 

Předsedové parlamentu: Bára Casková a Sebastien Szabo (9. třída)

Nástěnkář: Martin Brychta (8. třída), Radek Mitrič (7. třída), Filip Kaňa (6. třída)

Zapisovatel: Amálie Budíková (8. třída), Sebastien Szabo (9. třída)

 

Žáci se scházejí jednou za 8 týdnů a mimořádně podle potřeby pedagogů. Na jejich činnost dohlíží školní metodička prevence Ing. Miroslava Malhocká v zastoupení Mgr. Veroniky Hasilové (t.č. na MD) a Mgr. Miroslava Jeřábková. V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání.
Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci parlamentu jsou rovněž k dispozici koordinátorům (pedagogům) školních akcí a podle potřeby přispívají k jejich organizaci a zajištění.
Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Stejně tak informují o dění v parlamentu žáky a učitele 1. stupně. Z každého setkání žáci vypracují zápis o projednaných záležitostech, který je zveřejněn na webových stránkách školy.

Žákovský parlament se snaží pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Chceme tím dosáhnout toho, aby se všichni žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy ve škole cítili dobře a bezpečně. Podporujeme výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působíme proti rizikovým jevům v chování.

Pravidla chování v žákovském parlamentu:


1. nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých

2. nepoužívat vulgární výrazy

3. řešit školní problémy a vzájemně spolupracovat

4. předávat spolužákům informace

 

Zasedání školního parlamentu budou probíhat v následujících termínech:

12. 9. 2019

7. 11. 2019

9. 1. 2020

5. 3. 2020

30. 4. 2020

28. 5. 2020 – závěrečné setkání, vyhodnocení práce parlamentu

Prosím jednotlivé zástupce tříd, aby se dostavili vždy v 12:45 hod. do kuchyňky červené budovy školy.

Mimo tyto termíny může parlament zasedat mimořádně podle potřeby pedagogů - koordinátorů školních akcí, kteří mohou využít pomoci ze strany parlamentu při organizování a zajištění akce.

Uvedených setkání se zúčastní zástupci tříd:

5. třída -  Jan Miškeřík, Karolína Kosíková

6. třída – Filip Kaňa, Roman Vlk

7. třída – Radek Mitrič, Lenka Kaňová

8. třída – Martin Brychta, Amálie Budíková

9. třída – Bára Casková, Sebastien Szabo

 

Vyhledávání

Kalendář akcí ZŠ

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy