Parlament má 18 členů, každá třída  1. až 9. ročníku si zvolila dva zástupce. Žáci se scházejí jednou za dva měsíce. Na jejich činnost dohlíží školní metodička prevence Mgr. Veronika Hasilová. V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání žáci vypracují zápis o projednaných záležitostech. Žákovský parlament se snaží pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Chceme tím dosáhnout, aby se všichni žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy ve škole cítili dobře a bezpečně. Podporujeme výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působíme proti rizikovým jevům v chování.

Pravidla chování ve žákovském parlamentu:

  1. nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých
  2. nepoužívat vulgární výrazy
  3. řešit školní problémy a vzájemně spolupracovat
  4. předávat spolužákům informace

Kalendář akcí ZŠ

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy