Žákovský parlament

Žákovský parlament má 10 členů, každá třída 5. až 9. ročníku má zvolené dva zástupce a celý
parlament má svoji samosprávu:

Předsedové parlamentu: Bára Kytková a Martina Burianová (9. třída)
Nástěnkář: Martin Brychta (7. třída)
Zapisovatel: Amálie Budíková (7. třída)
Správce parlamentního webu: Sebastien Szabo (8. třída)

Žáci se scházejí jednou za 8 týdnů a mimořádně podle potřeby pedagogů. Na jejich činnost dohlíží školní metodička prevence Ing. Miroslava Malhocká v zastoupení Mgr. Veroniky Hasilové (t.č. na MD) a Mgr. Miroslava Snopková. V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání.
Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci parlamentu jsou rovněž k dispozici koordinátorům (pedagogům) školních akcí a podle potřeby přispívají k jejich organizaci a zajištění.
Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Stejně tak informují o dění v parlamentu žáky a učitele 1. stupně. Z každého setkání žáci vypracují zápis o projednaných záležitostech, který je zveřejněn na webových stránkách školy.

Žákovský parlament se snaží pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Chceme tím dosáhnout toho, aby se všichni žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy ve škole cítili dobře a bezpečně. Podporujeme výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působíme proti rizikovým jevům v chování.

Pravidla chování v žákovském parlamentu:
1. nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých
2. nepoužívat vulgární výrazy
3. řešit školní problémy a vzájemně spolupracovat
4. předávat spolužákům informace

Zasedání školního parlamentu budou probíhat v následujících termínech:

18. 9. 2018

13. 11. 2018

8. 1. 2019

5. 3. 2019

30. 4. 2019

28. 5. 2019 – závěrečné setkání, vyhodnocení práce parlamentu

Prosím jednotlivé zástupce tříd, aby se dostavili vždy v 11:50 hod. do kuchyňky červené budovy školy.

Mimo tyto termíny může parlament zasedat mimořádně podle potřeby pedagogů - koordinátorů školních akcí, kteří mohou využít pomoci ze strany parlamentu při organizování a zajištění akce.

Uvedených setkání se zúčastní zástupci uvedených tříd:

5. třída -  Filip Kaňa, Tereza Fabičovicová

6. třída – Radek Mitrič, Lenka Kaňová

7. třída – Martin Brychta, Amálie Budíková

8. třída – Sebastien Szabo, Bára Casková

9. třída – Bára Kytková, Martina Burianová

Vyhledávání

Kalendář akcí ZŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

Dlouhodobě spolupracujeme s denním stacionářem Utilis - s dětmi i zaměstnanci se pravidelně setkáváme při různých příležitostech. Pro děti z centra sbíráme hračky, předáváme jim výtěžky z prodeje hraček a výrobků žáků, účastníme se besídek nebo pořádáme zábavné odpoledne.

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy