Žákovský parlament má 10 členů, každá třída 5. až 9. ročníku má zvolené dva zástupce a celý
parlament má svoji samosprávu:

 

Předsedové parlamentu: Amálka Budíková a Martin Brychta (9. třída)

Nástěnkář: Radek Mitrič (8. třída), Filip Kaňa (7. třída)

Zapisovatel: Lenka Kaňová (8. třída)

 

Žáci se scházejí jednou za 8 týdnů a mimořádně podle potřeby pedagogů. Na jejich činnost dohlíží školní metodička prevence Ing. Miroslava Malhocká a Mgr. Miroslava Jeřábková. V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání.

Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci parlamentu jsou rovněž k dispozici koordinátorům (pedagogům) školních akcí a podle potřeby přispívají k jejich organizaci a zajištění.
Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Stejně tak informují o dění v parlamentu žáky a učitele 1. stupně. Z každého setkání žáci vypracují zápis o projednaných záležitostech, který je zveřejněn na webových stránkách školy.

Žákovský parlament se snaží pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Chceme tím dosáhnout toho, aby se všichni žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy ve škole cítili dobře a bezpečně. Podporujeme výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působíme proti rizikovým jevům v chování.

Pravidla chování v žákovském parlamentu:


1. nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých

2. nepoužívat vulgární výrazy

3. řešit školní problémy a vzájemně spolupracovat

4. předávat spolužákům informace

 

Zasedání školního parlamentu budou probíhat dle domluvy v kuchyňce červené budovy školy.

Parlament může zasedat mimořádně podle potřeby pedagogů - koordinátorů školních akcí, kteří mohou využít pomoci ze strany parlamentu při organizování a zajištění akce.

Uvedených setkání se zúčastní zástupci tříd:

5. třída -  David Kepert, Blanka Bartolšicová

6. třída – Antonín Brychta, Jasmína Janušková

7. třída – Filip Kaňa, David Dočkal

8. třída – Radek Mitrič, Lenka Kaňová

9. třída – Amálie Budíková, Martin Brychta

 

Vyhledávání

Kalendář akcí ZŠ

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy